Forside
CV
Nøgletalsdatabasen
   Funktionalitet
   Historie
   Teknik
   Statistik
   Visioner
Blanketsystemet
Kontakt
Links
Log ind

Visioner


Mht. administrationsdelen kunne følgende forbedringer komme på tale :

1) Web grænseflade til indlæsning og vedligeholdelse af metadata og data. Det findes allerede i dag i en vis udstrækning, men det skal laves færdigt. Visionen er f.eks. et web hotel, hvor firmaer kan leje sig ind. På denne måde sparer virksomhederne investeringer i servere, software og konsulenter,
2) Import/export utilities fra/til sas/mddb, pivot tabeller, kuber og lignende. Interface til sas meta-data/konsol. På denne måde kan kuber lettere flyttes, og andre værktøjer tages i brug, når der skal laves nye databaser.

Omkring brugergrænsefladen kunne følgende forbedringer komme på tale:

3) Mulighed for draq & drop i stedet for "Erstat x med y" select listerne. Det skulle give en mere intuitiv tilgang til design og ændring af præsentationer.
4) Mulighed for vilkårlig underopdeling af rækker og søjler. I dag kan man kun underopdele enten rækker eller søjler med en enkelt ekstra dimension.
5) Afhængigt og uafhængigt drill/afgrænsning ved underopdeling af rækker og søjler. F.eks. mulighed for at vise kønsopdeling for enkelte år, i stedet for som i dag, hvor det er enten eller.
6) Kraftig reduktion af antal dimensioner/databaser, og mulighed for at tage udgangspunkt i dimensioner i stedet for databaser. Det kan gøre design og indlæsning af databaser lettere og give brugeren mulighed for at vælge dimensioner til og fra. Dvs. starte med dimensioner og herefter se, hvad der findes af data(baser) og nøgletal (surfe i databasen).
7) Forbedret integration imellem statistiske html sider og nøgletalsdatabasen. Erstat gif tabeller i statistiske sider med en dynamisk inkluderet tabel (pt. sker vejen via excel og word skabeloner). Kan bruges til simple tabel-indgang over for mange brugere, der ikke har brug for at se database funktionaliteten. Kan måske implementeres via en web service, således at data opslag og tabel design adskilles. Vil give firmaer og skoler mulighed for at anvende deres egne tabel design.
8) Server-side genereret grafik og landkort. Pt. kan grafik kun vises via et java applet, og det er tungt, da det kræver download af en java engine med en bestemt version.
9) Bedre print. Tabeller, der fylder mere end en side, skal ombrydes med overskrifter. Især et problem ved mange søjler.
10) Det skal være lettere at gemme præsentationer. Pt. kræves der brugernavn eller email login. Det bør også være muligt at gemme præsentationer uden login, en slags bookmark funktion.

 
-    Jan-Roslind.dk    -